Полезен вирус?! Що е то?

 

Вирусите, както и бактериите, съществуват милиони години преди зараждането на човечеството. Може да се каже, че ние хората живеем в техния свят, а не те в нашия.

Съвременната микробиология и вирусология, използвайки нови технологични решения и апарати, откриват нови и непознати представители на тези две огромни групи инфекциозни агенти, изолирани от различни среди и гостоприемници.

Такъв пример е и коронавирусът SARS-CoV-2, който причини COVID епидемията от 2019 г. и до днес, изолиран от прилепи и панголини.

Повечето от нас свързват вирусите със заболявания, вариращи от лека настинка до сериозен белодробен проблем или инфекция, засягащи различните органи и системи в тялото (т.нар. респираторен синдром).

Интересен факт е, че приблизително 8% от човешкият геном е с вирусен произход- това са останки от генетичния материал на някои древни вируси, които са ни заразявали в хода на човешкото развитие.

Всъщност не всички вируси са вредни. Някои от тях имат дори благоприятен ефект върху човешкото здраве, като заразяват други организми и бактерии, които биха навредили на здравето ни.

Съвременните технологии позволиха на учените да разберат повече за сложността на микробните общности, които са част от човешкото тяло.

Какво представляват фагите?

В допълнение към откриването и разбирането същността на полезните бактерии, сега вече знаем, че има и полезни вируси, присъстващи в червата, кожата и дори в кръвта.

Фагите, извести още и като бактериофаги (от „бактерия“ и гръцката дума „phagos“, „изяждам“), са вируси, които заразяват и унищожават специфични бактерии.

Фагите присъстват в лигавицата на храносмилателния, дихателния и репродуктивния тракт и на практика са част от физическата бариера, която предпазва клетките от нахлуващите бактерии.

Последните научни данни показват, че фагите, които са в състава на слузта по лигавиците, са част от нашата естествена имунна система.

В днешни дни са синтезирани т. нар. генетично модифицирани фаги, с които се провеждат различни лабораторни изследвания.

За какво бихме могли да използваме фагите?

Фагите се използват срещу целеви бактерии и най-ефективните щамове се пречистват до култури с висока концентрация.

Те могат да се използват в търсенето на лечение на конкретни болести, за синтез на ваксини, както и за диагностициране на инфекции.

Скорошни проучвания показват, че латентните херпесни вируси могат да помогнат на човешките естествени клетки убийци (natural killer cells, NK-клетки, специфичен вид бели кръвни клетки) да разпознаят ракови клетки и клетки, заразени от други патогенни вируси.

Как се случва това?

Херпесните вируси „въоръжават“ естествените клетки убийци със специфични антигени и по този начин предизвикат имунен отговор в тялото.

Добрите вируси и различните екосистеми

Извън човешкия организъм, някои вируси играят съществена роля в поддържането на екосистемите. Други вируси спомагат за поддържане здравето на различни организми - от гъби и растения до насекоми и пасищни животни.

С една дума, вирусите са част от перфектното равновесие, както твърди Сузана Лопес Чаретон (Susana Lopez Charretón), вирусолог в Националния Автономен Университет на Мексико.

Фагите са основен регулатор на бактериалните популации в океана, а най-вероятно и в други екосистеми на планетата.

Какви биха били последствията при изчезване на вирусите?

Ако вирусите не съществуват, някои бактериални популации биха експлодирали в растежа си, а други биха спрели да се развиват.

Това би засегнало в катастрофален мащаб дори и океана, в който 90% от живата материя са микроби. В океана вирусите убиват около 20% от микробите. Чрез унищожаването на микробите, вирусите регулират равновесието и така планктона има достатъчно хранителни вещества, с които фотосинтезира.

Както казват експертите - без вируси бихме загубили немалка част от биоразнообразието.

Любопитно за вирусите:

  • Вирусите ускоряват процеса на поемане на водород от водораслите в океана, което допринася за пречистването на въздуха, който дишаме;
  • Предполага се, че вирусите играят важна роля в жизнените процеси при кравите и някои други преживни животни като подпомагат превръщането на целулозата от тревата в захари, които се усвояват от животинския организъм и се превръщат в телесна маса и мляко.

Изследвания, свързани с добрата страна на вирусите и ползите, които носят, се правят от сравнително скоро.

Най-вероятно тепърва ще научаваме още много интересни факти за тяхната роля в живота на планетата.

Източници

The Magazine of Harvard Medical School, Spring 2022 - hms.harvard.edu/magazine/viral-world/good-viruses-do

Nature Weekly Magazine - www.nature.com/articles/nrmicro2491

Science Alert - www.sciencealert.com/not-all-viruses-are-bad-for-you-here-are-some-that-can-have-a-protective-effect

Sciencedaily - https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150430170750.htm